Projekty unijne

Projekty unijne

Żłobek Stokrotka 2 powstał w 2018 roku z funduszy unijnych.Projekt obowiązuje na lata 2018-2020.

dofinansowanie

Projekt: Stokrotka 2- utworzenie niepublicznego żłobka w Groblicach jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020