Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

1) karta zgłoszenia dziecka dofinansowanie

Projekt: Stokrotka 2- utworzenie niepublicznego żłobka w Groblicach jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020