Get Adobe Flash player

Rekrutacja do projektu

 

30 kwietnia 2018.

W związku z realizacją  projektu:  „Stokrotka 2- utworzenie niepublicznego żłobka w Groblicach” Beneficjent ("Stokrotka" Niepubliczny Żłobek Monika Mostowy- Hibner) zaprasza:

  • osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
  • osoby pozostające bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

do wzięcia udziału w projekcie. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem  rekrutacji i uczestnictw w projekcie.

 

 

Projekt: Stokrotka 2- utworzenie niepublicznego żłobka w Groblicach jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020