Get Adobe Flash player

Aktualności

30 kwietnia 2018.

W związku z realizacją  projektu:  „Stokrotka 2- utworzenie niepublicznego żłobka w Groblicach” Beneficjent ("Stokrotka" Niepubliczny Żłobek Monika Mostowy- Hibner) zaprasza:

  • osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
  • osoby pozostające bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

do wzięcia udziału w projekcie. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem  rekrutacji i uczestnictw w projekcie.

 2 stycznia 2019.

"Stokrotka" Niepubliczny Żłobek Monika Mostowy – Hibner w związku z realizacją projektu pn.: „Stokrotka 2- utworzenie niepublicznego żłobka w Groblicach”, numer projektu: RPDS.08.04.01.02-0045/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych dla dzieci w Niepublicznym Żłobku w Groblicach.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Kody CPV

55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków

55322000-3 Usługi gotowania posiłków

55520000-1 Usługi dostarczana posiłków

55521200-0 Usługi dowożenia posiłków

Postępowanie zostało zamieszczone:

w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161495

Numer ogłoszenia: 1161495

 Termin składania ofert: do 25.01.2019 r.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

Zalacznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 1_2019

Zalacznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 1_2019

Zalacznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr 1_2019

Zalacznik nr 4 do Zapytania Ofertowego nr 1_2019

Zalacznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1_2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

 

 

Projekt: Stokrotka 2- utworzenie niepublicznego żłobka w Groblicach jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020